Michał Janiszewski
Warszawa
Na początku stanu wojennego był kolporterem gazetki "Przedświt" (wyd. przez Porozumienie KZ Przedsiębiorstw Budowlanych). W latach 1983-85 pracował w Międzyzakładowym Porozumieniu "S" "Unia" - odpowiedzialny za kolportaż książek, a także za sprawy techniczne związane z wydawaniem kwartalnika "Unia", pisma "Wolna Trybuna" i gazetek zakładowych. Po wyjściu z więzienia do 1989 r. był szefem Wydawnictwa Polskiego. Koordynował wydawanie organu KPN "Gazeta Polska", przedruku organu prasowego Rządu RP na Uchodźstwie "Rzeczpospolita Polska", książek, znaczków, a także "Niezawisłości" - pisma Grupy Politycznej "Niezawisłość" (1986-87). Dwukrotnie aresztowany.
Wersja do druku