Dariusz Janiszewski
Warszawa
W latach 1989-90 drukował publikacje II obiegu (w jego domu mieściła się drukarnia). Po zwolnieniu z internowania do 1989 r. kolportował w środowiskach szkolnych i młodzieżowych, a także organizował młodzieżowe grupy ulotkowe. Internowany.
Wersja do druku