Andrzej Janiszewski
Warszawa
Od przełomu 1976/77 do 1981 r. (wraz z żoną) zajmował się kolportażem "Komunikatu" KOR. Po 1981 r. kolportował na dużą skalę wydawnictwa podziemne, np.: "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "Robotnik", "KOS", "Niepodległość", "Wola", "Informator Rolników", "Akces" oraz książki wydawnictw: NOWA, Krąg, Przedświt, Rekontra, CDN, Puls, Rytm, Krytyka, Wydawnictwo im. Kardynała Wyszyńskiego, Baza, Pokolenie, Most, PoMost, paryska "Kultura", Instytut Literacki. Pisma te kolportował na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacyjnego (PiMot) oraz na terenie Warszawy. Przekazywał je również do Szczecina, Wrocławia, Krakowa, Gdańska, sporadycznie do Olsztyna i na Węgry (za pośrednictwem Silviusza Kalmana). Kolportował znaczki, kalendarzyki, kartki okolicznościowe. W 1984 r. w Miętnem k./Garwolina uczestniczył w organizowaniu wykładów dla młodzieży na terenie parafii. Pomagał w organizacji wystawy prac plastyków związanych ze środowiskiem Komitetu Oporu Społecznego, oraz festiwalu zespołów muzycznych przy parafii w Garwolinie. Pisywał artykuły, np. do pisma siedleckiego "Metrum". Współpracownik KOR.
Wersja do druku