Aleksander Janiszewski
Warszawa
Od końca 1982 do 1988 r. organizował samokształceniowe spotkania członków podziemnej "Solidarności" Kolprojektu (Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego) ze znanymi działaczami podziemia i autorami książek. Redagował biuletyn rozprowadzany w biurze. Korzystając z wyświetlarni, wydał 20 książek (przedruki wydań emigracyjnych). Kolporter książek wydawnictw: Myśl i Krąg. Kolportował także prasę II obiegu (m.in.: "Baza", "CDN - Głos Wolnego Robotnika", "KOS", "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "Wola"). Był jednym z autorów "Raportu o stanie technicznym PKP" (1985). Internowany. Był przewodniczącym KZ "S" w Kolprojekcie.
Wersja do druku