Marek Jampoler
Warszawa
W latach 1982-84 organizował, w oparciu o skrzynki kolportażowe (m.in. H. Szulc oraz sióstr H. i W. Żuromskich) kolportaż prasy i wydawnictw, np. pisma "Słowo", do stołecznych zakładów pracy. Przewoził znaczne ilości wydruków.
Wersja do druku