Tomasz Jakubiak
Warszawa
W latach 1986-89 współpracownik "Wiadomości z Lasu". W 1988 r. był redaktorem "CIA" – Centrum Informacji Akademickiej.
Wersja do druku