Krystyna Jakimiak
Warszawa
W latach 80. prowadziła we własnym mieszkaniu skrzynkę wydawnictw podziemnych, a także zajmowała się kolportażem, m.in.: „Skrót”, „AIS” – biuletyn Agencji Informacyjnej "S", „KAT” – Krajowa Agencja Terenowa (współpraca z Joanną Wierzbicką-Rusiecką), „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „KOS”. Kolportowała książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA i innych wydwnictw, oraz znaczki, kartki pocztowe, kalendarzyki.
Wersja do druku