Andrzej S. Jagodziński
Warszawa
W latach 1976-79 współpracował z "Pulsem" jako autor przekładów z czeskiego i słowackiego, utrzymywał stałe kontakty z niezależnymi twórcami w Czechosłowacji i na emigracji. Od 1985 r. do końca wydawania pisma był współredaktorem, autorem tekstów i przekładów literatury w "Wezwaniu". Publikował w wielu innych czasopismach (np. "Karta", "Kultura Niezależna") i wydawnictwach, np. współredagował (z A. Pawlakiem i L. Szarugą) antologię polskiej poezji współczesnej wydaną w Czechosłowacji (1987) i antologię tekstów pisarzy czeskich "Bez nienawiści". Wydał m.in. przekłady sztuk Vaclava Havla i "Księgę śmiechu i zapomnienia" Milana Kundery oraz książkę rozmów z czeskimi pisarzami emigracyjnymi pt. "Banici".
Wersja do druku