Jarosław Jadczak
Warszawa
Do 1986 r. kolportował prasę i książki (m.in. do Gdańska). Brał udział w zorganizowaniu audycji sylwestrowej Radia "Solidarność" dla uwięzionych na ul. Rakowieckiej, a także w akcjach ulotkowych informujących o audycjach Radia "S". Dostarczał materiały i drukował biuletyn Agencji Informacyjnej "S" - "AIS". Współpracował z Niezależną Agencją Informacyjną. Kilkakrotnie aresztowany.
Wersja do druku