Eliza Jadczak
Płock
W latach 1981-89 należała do redakcji pism "Solidarność Płocka", "Solidarność Ziemi Płockiej", sporadycznie pisywała do pism "Robotnik Mazowiecki", "Wolny Tor", "Biuletyn Strajkowy MPK w Płocku". Ponadto zajmowała się kolportażem wydawnictw z Warszawy i Gdańska, np. "Tygodnik Mazowsze", "Serwis Informacyjny PG" (wydawany przez podziemną "S" Politechniki Gdańskiej), "Aneks", "Krytyka", książki NOWA-ej itp. Od grudnia 1983 r. była redaktorem naczelnym pisma "Wolny Strzelec", do aresztowania 15 kwietnia 1984. Dwukrotnie aresztowana. W latach 1981-89 m.in. była członkiem Komisji Praworządności i Interwencji NSZZ "Solidarność" z Regionu Płockiego.
Wersja do druku