Lista nazwisk zaczynających się literą H
z miejscowości: Warszawa
Wincenty HeinrichW latach 1982-85 wydawał broszury o tematyce wojskowej i redagował pismo wojskowe "Reduta". Autor broszury ...więcej
Józef HenW latach 1969-72 opublikował w "Kulturze" paryskiej opowiadania (jako "Korab"). W stanie wojennym działał w ...więcej
Jerzy HerbichOd 1977 r. dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA wykonywał drobne zadania techniczne. Z czasem, jako ...więcej
Krzysztof HerbstW latach 1982-89 był kolporterem wydawnictw podziemnych. Pomagał przy konstruowaniu urządzeń drukarskich. ...więcej
Jan HerczyńskiBył współzałożycielem i redaktorem pisma Oświaty Niezależnej "Tu Teraz" (1982-87). W pierwszej połowie 1989 r. ...więcej
Andrzej HermanW latach 1987-89 redaktor pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów - "Nurt". ...więcej
Urszula HermanowiczOd początku stanu wojennego do sierpnia 1982 r. rozwoziła do skrzynek kolportażowych dwutygodnik "KOS" i ...więcej
Ewa Heynar-SkowrońskaNa początku stanu wojennego przepisywała na maszynie podziemne publikacje. Następnie do 1986 r. prowadziła punkt ...więcej
Michał HilchenOd stanu wojennego prowadził działalność wydawniczą jako drukarz, kolporter. W latach 1981-89 współpracował z Niezależną ...więcej
Magdalena HniedziewiczW latach 80. pisała do dwutygodnika kulturalnego "Wybór" oraz "Kultury Niezależnej", "PWA - Przegląd Wiadomości ...więcej
Wacław HolewińskiProwadził niezależną bibliotekę studencką. U niego w mieszkaniu odbywały się wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych. W ...więcej
Magda HollenderAutorka projektu winiety pisma Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (1979). Po Sierpniu 1980 r. była szefem działu ...więcej
Jerzy HolzerNależał do inicjatorów Polskiego Porozumienia Niepodległościowego; odpowiadał za kontakty z autorami. Napisał kilka monografii wydanych ...więcej
Ryszard HolzerW 1981 r. pracował w "Tygodniku Solidarność" i "Informatorze Kulturalnym Solidarności". Był współzałożycielem, redaktorem i ...więcej
Teresa HolzerW latach 1982-85 kolportowała "Tygodnik Wojenny" oraz broszury Biblioteki "Tygodnika Wojennego". Działała w podziemnej "Solidarności" ...więcej
Ewa M. HołuszkoOd grudnia 1981 r. do listopada 1982 r. jako szef Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego organizowała druk ...więcej
Barbara HorawiankaZwiązana z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych. W latach 1982-89 występowała (również z mężem M. Voitem) w ...więcej
Izabela HorodeckaW latach 1981-89 prowadziła wykłady w kościele św. Aleksandra, św. Jana i św. Anny. Kolportowała ...więcej
Lidia HoroszewiczW latach 1981-89 prowadziła skrzynkę kolportażową dla łączników z zakładów pracy na Ochocie. Kolportowała wydawnictwa ...więcej
Michał HoroszewiczW latach 1981-89 prowadził skrzynkę kolportażową dla łączników z zakładów pracy na Ochocie. Kolportował na ...więcej

znalezionych: 47  <<  -  1  2  3  -  >>