Aleksander Hercog
Kraków
Od stycznia 1986 do czerwca 1989 r. współredaktor pisma "Paragraf" organu Małopolskiej Komisji Walki o Praworządność (wydano 53 numery). W latach 1983-85 współpracował z wydawnictwem "Kraków" (pozycje książkowe m.in. Protokoły Biura Politycznego). W latach 1987-88 pisał artykuły do organu KPN Małopolska "Opinia Krakowska". W latach 1982-83 współpracował z Radiem "Solidarność" Małopolska zarówno w dziale technicznym jak i przygotowując audycje. Członek "Solidarności" Pracowników Prokuratury.
Wersja do druku