Andrzej Tadeusz Herburt
Łódź
W latach 1982-89 prowadził we własnym mieszkaniu hurtowy punkt kolportażu wydawnictw niezależnych. Korzystając z kontaktów zawodowych zorganizował stałe dostawy z Warszawy (raz w tygodniu), Lublina (przez Jacka Królikiewicza) i Wrocławia (przez Danutę Pietrulewicz). Rozprowadzał prasę, m.in.: "Tygodnik Mazowsze", "Wolę", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Z dnia na dzień", "Solidarność Walczącą" (Wrocław), tytuły łódzkie, książki (Krąg, NOWA, Officyna Liberałów, Wydawnictwo Antyk i inne), znaczki, pocztówki, kalendarze itd. Prowadził dystrybucję w środowisku zawodowym, wśród rodziny i znajomych. Od połowy lat 80. podjął współpracę kolportażową z Włodzimierzem Domagalskim i Jackiem Reginią. Przygotowywał transparenty dla Konfederacji Polski Niepodległej oraz sztandar "Solidarności" (poświęcony przez Jana Pawła II w 1987 r. w Łodzi). Po wprowadzeniu stanu wojennego (wraz z żoną Martą) podjął współpracę z Barbarą Gruszczyńską, organizując pomoc dla rodzin osób internowanych i więzionych (m.in. rodziny Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja Słowika, Jerzego Dłużniewskiego i Ryszarda Miedzianko).
Wersja do druku