Jerzy Herbowski
Kołobrzeg
W latach 1982-89 prowadził kolportaż wydawnictw i prasy II obiegu, m.in. "Koł-44", "Grot", "Jedność", "Oko", "Tygodnik Mazowsze", wśród pracowników zakładów Elwa i mieszkańców miasta.
Wersja do druku