Jerzy Herbich
Warszawa
Od 1977 r. dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA wykonywał drobne zadania techniczne. Z czasem, jako kolporter, swoim samochodem rozwoził książki do punktów kolportażowych. Tuż po 13 grudnia 1981 r. wywoził gotowe książki z zagrożonych lokali. Jeżdżąc na Zachód przemycał materiały do sitodruku i książki. Stworzył grupę osób odbudowujących NOWĄ, zorganizował kolportaż wydawnictwa. W latach 1984-87 zajmował się kolportażem i sprawami organizacyjnymi. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników.
Wersja do druku