Adam Heinrich
Warszawa
Był współzałożycielem Wydawnictwa CDN. Od 1982 r. zajmował się organizacją, potem drukował książki oraz "Tygodnik Mazowsze". Do 1985 r. odpowiedzialny w wydawnictwie za stronę graficzną publikowanych książek. Aresztowany.
Wersja do druku