Antoni Heda "Szary"  
Warszawa
Kolportował i publikował oświadczenia potępiające komunistyczne władze PRL. W latach 1981-89 organizował manifestacje patriotyczne w Dolince Katyńskiej, w Suchedniowie i pod Krzyżem Romualda Traugutta. W latach 1981-89 przewodniczył Niezależnemu Związkowi Kombatantów przy NSZZ "Solidarność". Był doradcą kardynała S. Wyszyńskiego. Żołnierz AK - dowodził m.in. udaną akcją zdobycia więzienia UB w Kielcach (1945). Więzień stalinowski (dostał cztery wyroki śmierci zamienione na dożywocie). Internowany w Białołęce. Zmarł w 2008 r.
Wersja do druku