Anna Hebdzińska
Warszawa
Przez całe lata 80. uczestniczyła w kolportażu wydawnictw w strukturach MKK, głównie na terenie Falenicy. Kolportowała "Tygodnik Mazowsze", "Wolę", "KOS-a", książki, znaczki (w każdy poniedziałek liczyła i przygotowywała prasę do kolportażu). Brała udział w akcjach "Solidarności" na Żoliborzu.
Wersja do druku