Ludwik Hass
Warszawa
W latach 60. uczestniczył w tłumaczeniu, drukowaniu i kolportażu broszur o treściach trockistowskich, co stało się powodem uwięzienia. W latach 70. publikował w prasie niezależnej (m.in. w "Opinii") i emigracyjnej. W latach 80. miał liczne publikacje w II obiegu, często w czasopismach trockistowskich.
Wersja do druku