Julia Hartwig
Warszawa
Działała w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych, od lat 70. brała udział w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. Po zawieszeniu Związku Literatów Polskich uczestniczyła w podziemnych spotkaniach środowiska literackiego, współorganizowała pomoc dla twórców.
Wersja do druku