Lista nazwisk zaczynających się literą G
z miejscowości: Warszawa
Wojciech GiełżyńskiW latach 80. współpracował z III Programem Radia "Solidarność" (autor audycji). W drugiej połowie lat ...więcej
Jerzy GiemzaW latach 1982-89 prowadził kolportaż wydawnictw i prasy II obiegu(m.in.: "Baza", "CDN - Głos Wolnego ...więcej
Monika GiemzaW latach 1978-80 prowadziła kolportaż wydawnictw związanych z Komitetem Obrony Robotników. W latach 1982-86 kolportowała, ...więcej
Stefan GierowskiW latach 80. brał udział w wystawach niezależnych, m.in. "Przez widzialne do niewidzialnego" (1983) w ...więcej
Andrzej GierychOd jesieni 1980 r. drukował książki i broszury wydawnictw: Głos, Krąg i Zbliżenia. Po 13 ...więcej
Andrzej GinsburgPod koniec lat 70. prowadził niewielki kolportaż wydawnictw niezależnych. W latach 1984-89 związany był z ...więcej
Przemysław GintrowskiW latach 1979-81 koncertował wspólnie z Jackiem Kaczmarskim. Występował z programami: "Raj" i "Muzeum". Od ...więcej
Ewa Gisges-ZwierzchowskaW latach 80 gromadziła i przechowywała we własnym mieszkaniu i w Bibliotece Domu Literatury książki ...więcej
Zygmunt GizińskiZajmował się drukowaniem, składaniem i rozwożeniem książek w Wydawnictwie Unia (1982-85) i Niezależnej Oficynie Wydawniczej ...więcej
Wiesława GiżeWDziałała w Komisji Interwencyjnej. W latach 1982-89 zajmowała się kolportażem pism "Skrót", "AI »S«" (biuletyn ...więcej
Jacek GiżyńskiW latach 1982-84 współredagował, drukował i kolportował szkolne czasopisma "Żandarm Wolności" i "Bez debitu". Kolportował: ...więcej
Barbara GlebOd początku stanu wojennego adiustowała i spisywała na matrycach teksty dla "Przedświtu", "Wezwania" i "Krytyki". ...więcej
Tomasz GlebWspółpracując z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów współorganizował niektóre warszawskie imprezy Pomarańczowej Alternatywy. Od 1987 r. w ...więcej
Longin GlijerW latach 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę II obiegu (m.in.: "CDN - Głos Wolnego Robotnika", ...więcej
Zbigniew GluzaPrzed stanem wojennym przygotowywał jako redaktor naczelny pismo społeczne "Odmowa", które miało ukazać się w ...więcej
Jacek GładykowskiOdbijał na ksero i kolportował "Informację Solidarności", z której czerpała wiadomości prasa podziemna. Był jednym ...więcej
Elżbieta GłogowiecOd maja 1980 r. drukowała "Robotnika", ulotki oraz książki dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. W ...więcej
Marek GłogowiecW latach 1978-80 drukował "Robotnika". Specjalista od druku okładek pism: "Krytyka", "Zapis", "Puls", i książek ...więcej
Irena GłowackaOd początku stanu wojennego do 1989 r. rozprowadzała prasę (szczególnie "Tygodnik Mazowsze", "Tu Teraz", "KOS") ...więcej
Marek GłowackiKolportował (wraz ze Zbigniewem Hurlakiem) prasę II obiegu ("Wola", "KOS", "Tygodnik Mazowsze", "PWA - Przegląd ...więcej

znalezionych: 157  <<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>