Stanisław Galbarczyk
Warszawa
Od 1984 r. w Służbie ks. Jerzego Popiełuszki, w ramach której, w latach 1984-89, kolportował książki Wydawnictwa Polskiego ("Katyń- Lida-Wilno", "Zapluty Karzeł Reakcji", "Oto jest Wolności Śpiew").
Wersja do druku