Paweł Gajowniczek
Warszawa
Na przełomie 1978/79 prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych ("Głos", książki Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja). Na początku stanu wojennego był kolporterem "Wiadomości" i "Tygodnika Wojennego". Kolportował też "Tygodnik Mazowsze", "KOS", "CDN – Głos Wolnego Robotnika", "Wezwanie", książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, CDN-u, Głosu, broszury "TW". Po wyjeździe za granicę od 1983 r. był przedstawicielem "TW", od 1985 r. przedstawicielem "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych" i II Programu Radia "Solidarność". Członek zarządu Solidaritet Norge-Polen. Współpracownik Radia Wolna Europa.
Wersja do druku