Janusz Gajewski
Warszawa
W latach 1982-89 kolportował niezależne publikacje. Drukował okładki kaset dla Wydawnictwa CDN.
Wersja do druku