Manuel Ferreras-Tascón
Warszawa
Do 1988 r. prowadził kolportaż prasy w kilku liceach i szkołach zawodowych Warszawy. W latach 1988-89 prowadził stolik wydawnictw niezależnych pod Uniwersytetem Warszawskim. Zbierał informacje dla "Gazety Polskiej". Wykonywał prace kolporterskie w "Gazecie Polskiej", "KOS-ie", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Tygodniku Mazowsze". W latach 1986-89 brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych.
Wersja do druku