Maria Ferenc
Warszawa
W latach 1981-89 kolportowała wydawnictwa i prasę II obiegu. W latach 1983-89 wykonywała projekty okładek książek, projekty znaczków, kopert (dostarczanych Magdalenie Ślósarskiej). W jej mieszkaniu przechowywano nakłady "Kultury Niezależnej", którą często przewoziła.
Wersja do druku