Andrzej Ferenc
Warszawa
Od 1983 r. występował w założonej przez śp. Tadeusza Kaczyńskiego Filharmonii im. Romualda Traugutta, która dawała swoje spektakle przeważnie w kościołach. Występował również z innymi zespołami aktorskimi (np. utworzonym przez Wandę Bargiełowską) w przedstawieniach rocznicowych, montażach historyczno-literackich (również w recytacjach organizowanych przez ks. Kazimierza Orzechowskiego - towarzyszących mszom celebrowanym przez Papieża w r. 1979 i 1983).
Wersja do druku