Barbara Ferdyn
Warszawa
Była współzałożycielką Niezależnej Agencji Informacyjnej (1982-89). Redagowała "Biuletyn NAI", przygotowywała matryce, powielała. Od 1982 do 1983 r. uczestniczyła w wydawaniu "Kierunków" - pisma Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego "S", przemianowanego na "Kierunki Solidarność". Przepisywała teksty dla "Obozu" i kilku innych pism. Kolportowała prasę i drukowała cegiełki.
Wersja do druku