Lista nazwisk zaczynających się literą D
z miejscowości: Warszawa
Jadwiga Dreger-PłachcińskaOd początku 1982 r. do maja 1983 r. drukowano u niej w domu książki ...więcej
Stanisław DroniczOficer LWP. Odmówił włączenia się do działań stanu wojennego. Od marca 1982 do 1985 r. ...więcej
Marek Marian DrozdowskiOd 1983 r. współpracował z Archikonfraternią Literacką - AKL. W 1984 r. współorganizował sesje w ...więcej
Jadwiga DrużyńskaW latach 1982-87 przewoziła z drukarni do punktów centralnych cały nakład tygodnika "CDN – Głos ...więcej
Jan DrużyńskiW latach 1982-87 przewoził z drukarni do punktów centralnych cały nakład tygodnika "CDN – Głos ...więcej
Jarema DubielOd końca lat 70. kolporter prasy i wydawnictw bezdebitowych. Ponadto wykonywał prace redakcyjne, drukarskie, introligatorskie. ...więcej
Zbigniew DubielW 1981 r. i na początku stanu wojennego był odpowiedzialny za sprawy techniczne w gazecie ...więcej
Waldemar DubińskiPo 13 grudnia 1981 r. kolporter podziemnej prasy i wydawnictw, działacz Duszpasterstwa Kolejarzy przy kościele ...więcej
Marek DudkiewiczW stanie wojennym brał udział w uruchomieniu biblioteki wydawnictw bezdebitowych. Był współwydawcą II wydania historii ...więcej
Danuta DumasW latach 1982-87 przechowywała duże ilości wydawnictwa i prasy niezależnej, m.in. "KOS", "Robotnik", "Tygodnik Mazowsze". ...więcej
Bogumił DunajW latach 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in. "Baza", "CDN - Głos Wolnego Robotnika", "KOS", ...więcej
Andrzej DunajkoOd 1981 r członek redakcji Gazety Strajkowej i CIA NZS. W latach 1982 - ...więcej
Barbara DuninOd przełomu lat 70./80. współpracowała z ks. W. Kuryłowiczem przy organizowaniu koncertów, spektakli słowno-muzycznych. Kolportowała ...więcej
Zbigniew DurawaW latach 1981-84 organizował, w ramach porozumienia biur projektowych, kolportaż prasy i wydawnictw podziemnych w ...więcej
Justyna DuriaszW latach 1986-89 współpracowniczka pisma „Refleksy”. Kolporterka wydawnictw Niezależnego Zrzeszenia Studentów. ...więcej
Józef DuriaszW 1981 r. w redakcji "TS". W l. 80. występował na koncertach poetyckich, w spektaklach ...więcej
Mirosław DuszakOd jesieni 1983 do 1989 r. kolportował do wielu miast, drukował "Wiadomości" i miesięcznik "Głos". ...więcej
Monika DuszakOd 1983 r. kolporterka "Wiadomości", a następnie "Woli". W latach 1984-85 przygotowywała klisze i drukowała ...więcej
bp Czesław DuśW latach 1981-89 przechowywał książki, oświadczenia i akty Wydawnictwa Polskiego i Komitetu Katyńskiego. Kolportował książki ...więcej
Anna DutkowskaW latach 1984-89 prowadziła w swoim mieszkaniu punkt zaopatrzeniowy dla kolporterów prasy, książek, znaczków i ...więcej

znalezionych: 96  <<  -  1  2  3  4  5  -  >>