Lista nazwisk zaczynających się literą D
z miejscowości: Warszawa
Barbara DobrzyńskaPrzez cały okres stanu wojennego współpracowała przy opracowywaniu programów artystycznych w kościołach św. Wacława i ...więcej
Wojciech DobrzyńskiW latach 1982-83 redaktor, organizator produkcji i kolportażu "Przetrwania". W latach 1984-85 redaktor, organizator produkcji ...więcej
Anna DodziukW latach 70. współpracowała z redakcją "Biuletynu Informacyjnego" KOR oraz z podziemnymi wydawnictwami psychologicznymi. W ...więcej
Jan DoktórPod koniec lat 70. współpracował przy druku materiałów lewackich. W latach 1980-81 w redakcji "Biuletynu ...więcej
Tomasz DoleckiNa początku 1982 r. rozprowadzał dwutygodnik "KOS", potem kierował kolportażem Wydawnictwa Przedświt (1982-85). Zorganizował ogólnopolską ...więcej
Stanisława DomagalskaW latach 70. przepisywała teksty na blachy do druku (dla lewaków). Prowadziła na niewielką skalę ...więcej
Maria DomańskaKolporterka książek Wydawnictwa Krąg. W latach 1983-89 pracowała w redakcji "Tygodnika Mazowsze". ...więcej
Jacek DomańskiPo Sierpniu "80 kolportował prasę "Solidarności" wśród pracowników Teatru Narodowego. W latach 1982-86 rozprowadzał ...więcej
Piotr DomańskiOd listopada 1979 do 1985 r. w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA koordynował prace kilku ekip ...więcej
Janusz DombrowskiW latach 1982-89 użyczał swojego mieszkania na spotkania redakcji miesięcznika "Baza". Przewoził opracowane teksty, utrzymywał ...więcej
Tomasz DominikW latach 1982-88 organizował i aranżował niezależne wystawy oraz prezentował własne prace w podziemiach kościoła ...więcej
Juliusz DominowskiW latach 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN - Głos Wolnego Robotnika", "KOS", "Tygodnik ...więcej
Barbara DomżałW latach 1982-89 kolportowała pisma i wydawnictwa II obiegi w ramach podziemnego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyhnego ...więcej
Tomasz DomżałW podziemnym Międzyzakładowym Komitecie Koordynacyjnym "S" przedstawiciel Mikroregionu Międzylesie. W latach 1982-89 był drukarzem "Tygodnika ...więcej
Kazimierz DonimirskiOd 1977 r. przywoził ze Szwecji i kolportował "Kulturę" i "Zeszyty Literackie". Od początku 1982 ...więcej
Ludwik DornOd 1977-78 w redakcji miesięcznika "Głos". Wchodził w skład redakcji "Indeksu" jako reprezentant środowiska warszawskiego. ...więcej
Urszula DoroszewskaOd jesieni 1977 r. w zespole redakcyjnym miesięcznika "Głos". Redagowała książki Wydawnictwa Głos. Była też ...więcej
Amelia DrabczykW latach 1982-86 kolportowała pismo "Węzełek", wydawane przez komisje zakładowe "Solidarności" głównie instytutów naukowych i ...więcej
Marek DrabikowskiW latach 1977-80 w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA składał książki, zajmował się sprawami technicznymi. W ...więcej
Andrzej DrawiczW latach 1978-81 wykładowca i członek Rady Programowej Towarzystwa Kursów Naukowych. Współpracował z NOWĄ 2. ...więcej

znalezionych: 96  <<  -  1  2  3  4  5  -  >>