Grzegorz Dąbrowski
Podkowa Leśna
W latach 1983-89 kolportował "Tygodnik Mazowsze" i inne pisma II obiegu. Zorganizował z ok. 40 spotkań z autorami, aktorami, historykami przy kościele w Podkowie Leśnej. Koordynował nagrywanie i przepisywanie, dzięki czemu wydano kilka zeszytów z wystąpieniami zaproszonych do Podkowy osób.
Wersja do druku