Andrzej Dąbrowski
Warszawa
Jako dyrygent i kierownik Akademickiego Chóru Międzyuczelnianego przy kościele św. Anny zorganizował kilkadziesiąt koncertów w rocznicę zbrodni katyńskiej, Powstania Listopadowego, Powstania Warszawskiego i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Wersja do druku