Andrzej Dąbrowski
Warszawa
W latach 80. pisywał do "Tygodnika Wojennego", potem "Tygodnika Mazowsze", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych" , "Samorządnej Rzeczpospolitej" i wrocławskiego "Z dnia na dzień", a także "Woli" i "CDN – Głos Wolnego Robotnika". W pierwszym roku stanu wojennego był korespondentem "Tygodnika Wojennego", robił też reportaże i fotoreportaże dla korespondentów angielskich. Wiele razy przygotowywał wywiady z Lechem Wałęsą (pierwszy jeszcze podczas jego uwięzienia). Od połowy lat 80. był w redakcji II Programu Radia "Solidarność", oddawał mieszkanie na potrzeby redakcji. Bywał spikerem.
Wersja do druku