Maria Dąbrowska
Warszawa
W latach 1981-85 przygotowywała do druku teksty. W jej mieszkaniu był punkt kolportażowy prasy i wydawnictw, głównie Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Obywały się tam też spotkania działaczy podziemia, związanych z niezależną działalnością kulturalną.
Wersja do druku