Małgorzata Dąbrowska
Warszawa
Od 1982 r. w jej mieszkaniu (i męża Aleksandra) odbywały się spotkania zespołu redakcyjnego "Karty", tu także drukowano pismo. Od połowy 1983 r. pełniła zadania łącznika Wydawnictwa CDN z innymi wydawnictwami. Do r. 1988 uczestniczyła w pracach redakcji miesięcznika "Wyzwolenie"; przepisywała teksty na maszynie. W tym samym czasie brała udział w nadawaniu audycji III Programu Radia "Solidarność". Aresztowana w czerwcu 1984 r.
Wersja do druku