Barbara Anna Dąbrowska
Łódź
Po zwolnieniu z internowania (zły stan zdrowia) kolportowała prasę podziemną ("Biuletyn Łódzki", "Tygodnik Mazowsze", publikacje Wydawnictwa Prześwit). Udostępniła mieszkanie na magazyn bibuły. Działała w strukturach podziemnej "Solidarności", prowadziła akcje pomocy członkom "S", współpracowała z ośrodkiem o. Stefana Miecznikowskiego przy kościele oo. Jezuitów. Szykanowana w pracy, zmuszona do odejścia z Mera-Poltik, straszona represjami w stosunku do córki, pobita przez "nieznanych sprawców", inwigilowana i przesłuchiwana (znalazła podsłuch w aparacie telewizyjnym). Internowana od 13 grudnia 1981 r. do 17 stycznia 1982 r. (Łęczyca, Olszynka Grochowska). Od września 1980 r. aktywna działaczka NSZZ "Solidarność" - założycielka i wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" "Mera Poltik", gdzie prowadziła audycje radiowęzła; delegatka na Walne Zebranie Delegatów regionu). Działając w podziemiu kontaktowała się z Marią Dmochowską, Kingą Dunin, Iwoną i Jerzym Katarsińskimi i Markiem Edelmanem.
Wersja do druku