Herbert Stefan Dąbek
Częstochowa
W latach 1982-88 redaktor techniczny pism RKK NSZZ "Solidarność" w Częstochowie pt. "Nadzieja" i "Wytrwamy" oraz od 1986 r. warszawskiego biuletynu "KOS". W tym samym czasie drukował i kolportował podziemne kalendarze, kartki okolicznościowe i ulotki a także częstochowski "CDN".
Wersja do druku