Janina Dawidowska-Borowa  
Warszawa
Od lat 70. opiekunka Dolinki Katyńskiej na Powązkach. Współorganizowała (ze Stefanem Melakiem i ks. Wacławem Karłowiczem) wystawę "Madonny Polski Walczącej " w 1984 r. w wieży kościoła św. Anny. Kolportowała książki Wydawnictwa Polskiego i tygodnik "Sumienie". Część swych zbiorów z okresu stanu wojennego przekazała do Archiwum Akt Nowych.
Wersja do druku