Krzysztof Dawidowicz
Kraków
W drugiej połowie lat 70. był współredaktorem niezależnego pisma "Indeks" oraz Krakowskiej Oficyny Studentów. W latach 1980-89 był redaktorem Oficyny Literackiej. Publikował w czasopismach "Zapis" i "Puls". W latach 1979-80 redaktor pisma "Sygnał". Autor tomu wierszy "Koniec kanikuły" (KOS, 1981). W stanie wojennym internowany.
Wersja do druku