Andrzej Chmielewski
Warszawa
W latach 1979-81 był drukarzem Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Po 13 grudnia 1981 r. zajmował się kolportażem, m.in. publikacji Wydawnictwa Krąg.
Wersja do druku