Marta Chmielak (Walter)
Warszawa
Od początku stanu wojennego współpracowała z Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWA: składała i kolportowała książki. Woziła także z drukarni do punktów kolportażowych "Tygodnik Mazowsze". Po Sierpniu'80 r. spikerka w zakładowym radiowęźle (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)- audycje związkowe. Aresztowana w 1982 r.
Wersja do druku