Beata Chmiel
Warszawa
Współpracowała z prasą podziemną, jako redaktor, maszynistka, autorka. Zredagowała (z Elżbietą Kaczyńską) wydaną przez Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWA książkę "Postulaty. Materiały do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970-71 i 1980 (Gdańsk- Szczecin)". Była współzałożycielką "Exlibrisu", będącego kontynuacją "Obiegu bez cenzury" - przeglądu nowości wydawniczych (1988-89). Współautorka zapisu działań senackiej komisji do spraw pozbawionych wolności i internowanych Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia.
Wersja do druku