Marek Chimiak
Warszawa
Od jesieni 1977 r. składał i kolportował "Biuletyn Informacyjny" KOR. W latach 1978-86 w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA koordynował pracę kilkunastu ekip drukujących na broszury, okładki i obwoluty do kaset. Od 1979 r. był członkiem komitetu redakcyjnego wydawnictwa. Dla wydawnictw: "NOWA Kaseta" i "Video NOWA" sprowadzał maszyny poligraficzne z Zachodu, kontaktował się z autorami i organizował przegrywanie kaset. Internowany.
Wersja do druku