Tadeusz Chęciński
Łódź
W latach 1982-89 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, rozprowadzając po kilkadziesiąt egzemplarzy prasy podziemnej głównie na terenie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Kolportował przede wszystkim prasę łódzką (m.in. "Biuletyn Łódzki", "Prześwit"), warszawską ("Tygodnik Mazowsze", "Wolę", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych"), krakowską ("Promieniści") i wrocławską ("Solidarność Walcząca", "Z dnia na dzień"), książki, znaczki, pocztówki, kalendarze itp. Wydawnictwa te odbierał m.in. od Włodzimierza Domagalskiego i Jacka Regini. Pojedyncze egzemplarze odkładał w jednym z magazynów BUŁ (stały się one po 1989 r. częścią zbiorów biblioteki). Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w Tajnej Komisji Zakładowej BUŁ (skarbnik).
Wersja do druku