Bogdan Chełstowski
Warszawa
W latach 1978-79 pomagał przy organizacji i ochronie spotkań Towarzystwa Kursów Naukowych. W stanie wojennym przechowywał archiwum Niezależnego Związku Młodzieży "Kraj". W latach 1985-89 składał liczne wydawnictwa niezależne i udostępniał na ich skład mieszkanie (m.in. wydawnictwa: Wola, Niepodległość, Krąg, Wydawnictwo im. Olofa Palme). Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności" i Grup Politycznych "Robotnik" oraz "Brudno".
Wersja do druku