Paulina Chądzyńska
Warszawa
W latach 1982-89 udzielała mieszkania na druk, przechowywanie materiałów poligraficznych, kolportaż i zebrania redakcyjne pisma "Przez pryzmat", wydawanego przed stanem wojennym w Państwowych Zakładach Optycznych w Warszawie (od 1981 r. i w latach 80.), które też drukowała. Kolportowała prasę i wydawnictwa niezależne na niewielką skalę.
Wersja do druku