Krystyna Charkiewicz
Czarna Białostocka
Po 13 grudnia 1981 r. współinicjatorka podziemnego pisma "Cień" - Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Czarnej Białostockiej oraz rejonie Sokółki, które ukazywało się w latach 1982-86 . Była jego współwydawcą i redaktorem. Pismo drukowano m.in. w domu Charkiewiczów. W sumie ukazało się 29 numerów pisma.
Wersja do druku