Stefan Czerniejewski
Toruń
W latach 1982-89 kolportował prasę i wydawnictwa wśród pracowników Zakładów Włókien Chemicznych Elana w Toruniu. Współorganizator mszy patriotycznych. W maju 1987 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Pracowników Zakładów Włókien Chemicznych Elana.
Wersja do druku