Anna Czehak
Rzeszów
W latach 1982-84 dla potrzeb punktów drukujących przepisywała na matryce teksty odezw, ulotek, komunikatów i biuletynów Regionalnej Komisji Wykonawczej Rzeszów. W latach 1982-85 uczestniczyła w kolportażu prasy i wydawnictw II obiegu (obsługiwała kanały kolportażowe z Warszawą: na ul. Śniadeckich - Joanna Rusiecka Wierzbicka, 1983-85 r., i w Falenicy - Gabriela Rybicka, 1984/85).
Wersja do druku