Jacek Czechowski
Warszawa
Od początku stanu wojennego drukował pisma: "Głos" i "Wiadomości". W 1983 r. był jednym z założycieli Wydawnictwa Maraton. Drukował, składał i oprawiał, a w latach 1984-85 był w radzie wydawniczej. Potem w Wydawnictwie Most; a od 1988 do 1990 r. w Wydawnictwie PoMost. W obu zajmował się organizacją składania i oprawiania.
Wersja do druku